Dịch vụ

Nguyên tắc dịch vụ
Hướng đến khách hàng, cung cấp cho khách hàng những dịch vụ hạng nhất;
Dịch vụ làm cốt lõi, tạo ra nhiều giá trị nhất cho khách hàng của chúng tôi;
Tập trung vào chất lượng và dịch vụ toàn diện cho khách hàng!

Dịch vụ bán trước
Cung cấp cho bạn thiết kế dự án, thiết kế quy trình, phù hợp với chương trình mua máy móc thiết bị của bạn, thiết kế và sản xuất các sản phẩm theo nhu cầu đặc biệt của bạn, đồng thời đào tạo nhân viên vận hành kỹ thuật cho bạn.

Bán dịch vụ
Đồng hành cùng bạn để hoàn thành việc nghiệm thu thiết bị, hỗ trợ lập phương án thi công và quy trình chi tiết.

Dịch vụ sau bán hàng
Công ty sẽ cử kỹ thuật viên đến hướng dẫn lắp đặt thiết bị, vận hành thử, hiện trường và đào tạo người vận hành.

d7d87c6c